Kilka nowych inspiracji

Cześć! Dziś pier­wszy post z cyk­lu Kilka nowych inspiracji, który będzie się pojaw­iał na moim blogu. Dziś trochę o mak­i­jażu, fotografii, odkry­wa­niu celu i sposobach na życie. Miłej lek­tu­ry!


ROZWÓJ OSOBISTY

Lep­iej ter­az. Wywiad z Rad­kiem Bud­nickim (pod­cast z Near Per­fect Per­for­mance)

Kiedy słuchałam roz­mowy Dominika i Rad­ka przy obiedzie mój mąż stwierdz­ił: “Fajnie chłopaki gada­ją”. Miał rację, bo wywiad pode­j­mu­je bliskie mi tem­aty, m. in. jak Radek porzu­cił doty­chcza­sowe życie, zafas­cynował się min­i­mal­izmem i wiele inny­ch cieka­wostek. Pole­cam!

Czy wiesz czego chcesz? Odkry­wanie swo­jej wiz­ji (pod­cast z Po nitce Ari­ad­ny)

Kole­jny warty wysłucha­nia pod­cast o poszuki­wa­niu swo­jej drogi i określa­niu celu tak, by stał się on bardziej real­ny.

Zawodowe dziew­czyny: mak­i­jażys­tka. Wywiad z Klaudią Kopacz ( blog Style Dig­ger)

Jeśli zas­tanaw­ia Was jak wyglą­da pra­ca mak­i­jażys­tki i czy jest to coś dla Was to wskaku­j­cie do Asi. Pojaw­ił się tam intere­su­ją­cy i bard­zo obsz­erny wywiad z Klaudią, która zaj­mu­je się mak­i­jażem. Skąd się uczyć? Czy moż­na się nauczyć mal­owa­nia z youtube? Jakie umiejęt­noś­ci są potrzeb­ne?

 

CZAS WOLNY

8 stron z dźwiękami do pra­cy i relak­su (blog One Lit­tle Smile)

Coś czego mi trze­ba było. Ostat­nio mam prob­lem z wyłącze­niem się i wycisze­niem, a odgłos spada­ją­cy­ch kro­pli deszczu dzi­ała na mnie bard­zo koją­co. Achh­hh!

Foto porad­nik: fotografia FLAT LAY. Jak robię zdję­cia w per­spek­ty­wie “z lotu ptaka”? (blog Design your life)

Jako, że czekam na dzień, kiedy moje fotografie mnie w końcu zad­owolą to intere­su­ją mnie takie wpisy. Może ktoś z Was też zna­jdzie kilka cen­ny­ch rad dla siebie?

12 bezpłat­ny­ch ele­ganc­kich fontów ( blog Mavelo)

Jeśli poszuku­je­cie ele­ganck­iego kro­ju to koniecznie zajrzyj­cie do Mavelo. Ma z tej serii kilka inspiru­ją­cy­ch zestaw­ień. Myślę, że zna­jdziecie coś dla siebie. Tu podrzu­cam ele­ganck­ie.

 

I jak, zła­pal­iś­cie coś dla siebie? 🙂

  • Ale się cieszę, że podobała sie Wam nasza roz­mowa! Dzięki za wspom­nie­nie o niej.:)

    • Witaj w moich skrom­ny­ch pro­gach 🙂 Nie przesłuchałam jeszcze wszys­t­kich, ale więk­szość pod­castów od Ciebie jest naprawdę moty­wu­ją­cy­ch 🙂 to ja dzięku­ję 🙂

  • alexanderkowo.pl

    Super jest u Ciebie! Zosta­je 🙂

  • Porad­nik od Aliny z designyourlife.pl jest naprawdę świet­ny! Niby to kole­jny porad­nik o fotografii flat lay, a jed­nak moż­na znaleźć w nim sporo ciekawych, prak­ty­czny­ch porad, podany­ch w prosty sposób.